Uvjeti korištenja

Web stranica ExoSpecial.com je djelo zaštićeno autorskim pravima koje pripada ExoSpecialu. Određene značajke Stranice mogu biti podložne dodatnim smjernicama, uvjetima ili pravilima, koji će biti objavljeni na Stranici u vezi s takvim značajkama.

Ovi Uvjeti korištenja opisali su pravno obvezujuće odredbe i uvjete koji nadziru vaše korištenje Stranice. PRISTUPANJEM STRANICI, POŠTUJETE OVE UVJETE i izjavljujete da imate ovlasti i kapacitet za ulazak u ove Uvjete. MORATE IMATI NAJMANJE 18 GODINA DA biste pristupili web stranici. AKO SE NE SLAŽETE S BILO KOJIM OD OVIH UVJETA, NEMOJTE KORISTITI STRANICU.

Pristup web mjestu

Podložno ovim Uvjetima. ExoSpecial vam daje neprenosivu, neisključivu, opozivu, ograničenu licencu za pristup web-mjestu isključivo za vlastitu, nekomercijalnu upotrebu i strogo zabranjuje bilo kakav oblik scrapinga podataka.

Određena ograničenja. Prava koja su vam odobrena u ovim Uvjetima podliježu sljedećim ograničenjima: (a) nećete prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, prenositi, dodjeljivati, distribuirati, hostirati ili na bilo koji drugi način komercijalno iskorištavati Stranicu; (b) nećete mijenjati, izrađivati ​​izvedena djela, rastavljati, vršiti preuređivanje ili vršiti inženjering bilo kojeg dijela web stranice; (c) nećete pristupiti web mjestu kako biste izradili slično ili konkurentno web mjesto; i (d) osim ako je ovdje izričito navedeno, nijedan dio Web mjesta ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati, preuzimati, prikazivati, objavljivati ​​ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim ako nije drugačije naznačeno, svako buduće izdanje, ažuriranje ili ostali dodaci funkcionalnosti Web mjesta podliježu ovim Uvjetima. Sve obavijesti o autorskim pravima i druge zaštićene vlasništva na Web mjestu moraju se zadržati na svim njihovim primjercima.

Tvrtka zadržava pravo promjene, obustave ili ukidanja web mjesta s ili bez vaše obavijesti. Odobrili ste da Tvrtka neće biti odgovorna prema vama ili prema bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu promjenu, prekid ili ukidanje stranice ili bilo kojeg dijela.

Nema podrške ili održavanja. Slažete se da Tvrtka neće biti dužna pružiti vam bilo kakvu podršku u vezi s Web stranicom.

Isključujući bilo koji korisnički sadržaj koji možete pružiti, svjesni ste da su sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava, patente, žigove i poslovne tajne, na Stranici i njezinom sadržaju u vlasništvu tvrtke ili dobavljača tvrtke. Imajte na umu da vam ovi Uvjeti i pristup web-mjestu ne daju nikakva prava, vlasništvo ili interes za ili bilo koja prava intelektualnog vlasništva, osim ograničenih prava pristupa izraženih u ovom Ugovoru. Tvrtka i njezini dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu dodijeljena ovim Uvjetima.

Veze i oglasi trećih strana; Ostali korisnici

Veze i oglasi treće strane. Stranica može sadržavati poveznice na web stranice i usluge trećih strana i/ili prikazivati ​​oglase za treće strane. Takve veze i oglasi trećih strana nisu pod kontrolom tvrtke, a tvrtka nije odgovorna za veze i oglase trećih strana. Tvrtka pruža pristup ovim vezama i oglasima trećih strana samo kao pogodnost za vas i ne pregledava, ne odobrava, prati, odobrava, jamči niti daje bilo kakve izjave u vezi s vezama i oglasima trećih strana. Sve veze i oglase trećih strana upotrebljavate na vlastitu odgovornost i pri tome trebate primijeniti odgovarajuću razinu opreza i diskrecije. Kada kliknete na bilo koju od veza i oglasa treće strane, primjenjuju se primjenjivi uvjeti i pravila treće strane, uključujući privatnost i praksu prikupljanja podataka treće strane.

Ostali korisnici. Svaki korisnik Stranice isključivo je odgovoran za bilo koji i sav vlastiti korisnički sadržaj. Budući da ne kontroliramo Korisnički sadržaj, potvrđujete i slažete se da nismo odgovorni za bilo kakav Korisnički sadržaj, bilo da ste ga dali vi ili drugi. Suglasni ste da tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih interakcija.

Ovime oslobađate i zauvijek razrješavate tvrtku i naše službenike, zaposlenike, agente, nasljednike i ustupnike, te se ovim odričete i odričete svakog prošlog, sadašnjeg i budućeg spora, potraživanja, kontroverze, zahtjeva, prava, obveze, odgovornosti, radnja i uzrok radnje svake vrste i prirode, koja je nastala ili proizlazi izravno ili neizravno iz, ili koja se izravno ili neizravno odnosi na Stranicu. Ako ste stanovnik Kalifornije, ovim se odričete članka 1542 građanskog zakona Kalifornije u vezi s gore navedenim, koji kaže: "opće oslobađanje ne odnosi se na potraživanja za koja vjerovnik ne zna ili sumnja da postoje u njegovu ili njezinu korist na vrijeme izvršenja oslobađanja, koje je, ako mu je poznato, moralo materijalno utjecati na njegovo namirenje s dužnikom."

Kolačići i web beacons. Kao i svaka druga web stranica, ExoSpecial koristi 'kolačiće'. Ovi kolačići se koriste za pohranu informacija uključujući preferencije posjetitelja i stranice na web stranici kojima je posjetitelj pristupio ili ih je posjetio. Informacije se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naše web stranice na temelju vrste preglednika posjetitelja i/ili drugih informacija.

Odgovornosti

Stranica se pruža na temelju "kao što je" i "kako je dostupno", a tvrtka i naši dobavljači izričito se odriču svih i svih jamstava i uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih, impliciranih ili zakonskih, uključujući sva jamstva ili uvjete prodaje , prikladnost za određenu svrhu, titulu, tiho uživanje, točnost ili nekršenje. Mi i naši dobavljači ne jamčimo da će stranica udovoljiti vašim zahtjevima, da će biti dostupna neprekidno, pravovremeno, sigurno ili bez pogrešaka, ili da će biti točna, pouzdana, bez virusa ili drugog štetnog koda, potpuna, legalna , ili sigurno. Ako mjerodavni zakon zahtijeva bilo kakva jamstva u odnosu na stranicu, sva su takva jamstva ograničena u trajanju na devedeset (90) dana od datuma prve upotrebe.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju izuzeće impliciranih jamstava, tako da se prethodno izuzeće možda neće odnositi na vas. Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja koliko traje implicirano jamstvo, pa se gore navedeno ograničenje možda neće odnositi na vas.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalno dopuštenoj zakonskoj mjeri, tvrtka ili naši dobavljači ni u kojem slučaju neće biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za izgubljenu dobit, izgubljene podatke, troškove nabave zamjenskih proizvoda ili neizravne, posljedične, uzorne, slučajne, posebne ili kaznene štete koje proizlaze iz ili se odnose na ove uvjete ili vašu upotrebu ili nesposobnost korištenja stranice, čak i ako je tvrtka obaviještena o mogućnosti takve štete. Pristup i korištenje web mjesta prema vlastitom je nahođenju i riziku, a vi ćete biti sami odgovorni za bilo kakvu štetu na uređaju ili računalnom sustavu ili gubitak podataka koji iz toga proizlaze.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, bez obzira na sve što je ovdje suprotno, naša odgovornost prema vama za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz ili je povezana s ovim sporazumom, u svako će vrijeme biti ograničena na najviše pedeset američkih dolara (50 američkih dolara). Postojanje više od jednog zahtjeva neće povećati ovu granicu. Slažete se da naši dobavljači neće imati nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na ovaj ugovor.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenje ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, pa se gore navedeno ograničenje ili izuzeće možda neće odnositi na vas.

Termin i raskid. U skladu s ovim odjeljkom, ovi Uvjeti ostaju na punoj snazi ​​i na snazi ​​dok koristite Stranicu. Možemo suspendirati ili ukinuti vaša prava na korištenje Stranice u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju, uključujući bilo koju upotrebu Stranice koja krši ove Uvjete. Nakon prestanka vaših prava prema ovim Uvjetima, vaš račun i pravo na pristup i korištenje Stranice odmah će prestati. Shvaćate da svako ukidanje vašeg računa može uključivati ​​brisanje vašeg korisničkog sadržaja povezanog s vašim računom iz naših živih baza podataka. Tvrtka neće imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav prekid vaših prava prema ovim Uvjetima.

Pravila o autorskim pravima

Tvrtka poštuje intelektualno vlasništvo drugih i traži da korisnici naše stranice učine isto. U vezi s našom Stranicom, usvojili smo i implementirali politiku poštivanja zakona o autorskim pravima koja predviđa uklanjanje bilo kakvog materijala koji krši autorska prava i ukidanje korisnika naše internetske stranice koji opetovano krše prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava. Ako smatrate da jedan od naših korisnika korištenjem naše Stranice nezakonito krši autorska prava na djelu i želite da se materijal koji navodno krši autorska prava ukloni, sljedeće informacije u obliku pisane obavijesti (sukladno do 17 USC § 512(c)) mora se dostaviti:

  • vaš fizički ili elektronički potpis;
  • identifikacija djela zaštićenih autorskim pravima za koja tvrdite da su prekršena;
  • identifikacija materijala na našim uslugama za koji tvrdite da krši prava i za koji tražite da ga uklonimo;
  • dovoljno podataka koji nam omogućuju lociranje takvog materijala;
  • vaša adresa, telefonski broj i adresa e-pošte;
  • izjava da u dobroj vjeri vjerujete da upotreba spornog materijala nije dopuštena; i
  • izjava da su podaci u obavijesti točni i da ste kažnjeni zbog krivokletstva da ste ili vlasnik autorskih prava koja su navodno povrijeđena ili da ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava.

Imajte na umu da, u skladu s 17. USC § 512(f), bilo kakvo pogrešno predstavljanje materijalne činjenice u pisanoj obavijesti automatski podvrgava pritužitelju odgovornost za bilo kakvu štetu, troškove i odvjetničke naknade koje smo pretrpjeli u vezi s pisanom obavijesti i navodom o kršenje autorskih prava.

Osnovne informacije

Ovi Uvjeti podložni su povremenom reviziji, a ako napravimo bilo kakve bitne promjene, možemo vas obavijestiti slanjem e-pošte na posljednju adresu e-pošte koju ste nam dali i/ili vidljivim objavljivanjem obavijesti o promjenama na našoj stranica. Vi ste odgovorni da nam date svoju najnoviju adresu e-pošte. U slučaju da posljednja adresa e-pošte koju ste nam dali nije valjana, naše slanje e-pošte koja sadrži takvu obavijest ipak će predstavljati učinkovitu obavijest o promjenama opisanim u obavijesti. Sve promjene ovih Uvjeta stupit će na snagu najranije od trideset (30) kalendarskih dana nakon što vam pošaljemo obavijest e-poštom ili trideset (30) kalendarskih dana nakon objave obavijesti o promjenama na našoj web stranici. Ove promjene odmah će stupiti na snagu za nove korisnike naše stranice. Nastavak korištenja naše stranice nakon obavijesti o takvim promjenama značit će vašu potvrdu takvih promjena i suglasnost da ćete biti vezani uvjetima i odredbama takvih promjena.

Rješavanje sporova

Molimo pažljivo pročitajte ovaj arbitražni sporazum. To je dio vašeg ugovora s tvrtkom i utječe na vaša prava. Sadrži postupke za OBVEZUJUĆU ARBITRAŽU I ODRICANJE KLASIČNE TUŽBE.

Primjenjivost arbitražnog sporazuma. Svi zahtjevi i sporovi u vezi s Uvjetima ili korištenjem bilo kojeg proizvoda ili usluge koje pruža Tvrtka, a koji se ne mogu riješiti neformalno ili na sudu za male sporove, rješavat će se obvezujućom arbitražom na pojedinačnoj osnovi prema uvjetima ovog Arbitražnog sporazuma. Ako nije drugačije ugovoreno, svi arbitražni postupci odvijat će se na engleskom jeziku. Ovaj Ugovor o arbitraži odnosi se na vas i tvrtku te na sve podružnice, pridružene tvrtke, agente, zaposlenike, prethodnike u interesu, sljednike i ustupitelje, kao i na sve ovlaštene ili neovlaštene korisnike ili korisnike usluga ili robe pružene prema Uvjetima.

Zahtjev za obavijesti i neformalno rješavanje sporova. Prije nego što bilo koja strana može zatražiti arbitražu, stranka prvo mora drugoj strani poslati pisanu obavijest o sporu u kojoj se opisuje priroda i osnova tužbe ili spora, te zatraženo oslobađanje. Obavijest Društvu treba poslati na legal@exospecial.com. Nakon primitka Obavijesti, vi i Društvo možete pokušati riješiti zahtjev ili spor neformalno. Ako vi i Društvo ne riješite zahtjev ili spor u roku od trideset (30) dana nakon primitka Obavijesti, svaka strana može pokrenuti arbitražni postupak. Iznos bilo koje ponude za nagodbu koju je dala bilo koja strana ne može se otkriti arbitru sve dok arbitar ne utvrdi iznos nagrade na koju bilo koja strana ima pravo.

Pravila arbitraže. Arbitraža će se pokrenuti putem Američkog udruženja za arbitražu, uspostavljenog pružatelja alternativnog rješavanja sporova koji nudi arbitražu kako je navedeno u ovom odjeljku. Ako AAA nije dostupan za arbitražu, stranke će se složiti da će odabrati alternativnog pružatelja ADR-a. Pravila Davatelja ADR-a regulirat će sve aspekte arbitraže osim u mjeri u kojoj su takva pravila u suprotnosti s Uvjetima. Pravila AAA za potrošačku arbitražu koja reguliraju arbitražu dostupna su na internetu na ADR.org ili pozivom AAA na 1-800-778-7879. Arbitražu vodi jedan, neutralni arbitar. Svi zahtjevi ili sporovi u kojima je ukupan iznos tražene nagrade manji od deset tisuća američkih dolara (10,000.00 američkih dolara) mogu se riješiti obvezujućom arbitražom koja se ne temelji na pojavljivanju, prema izboru stranke koja traži pomoć. Za zahtjeve ili sporove u kojima je ukupni iznos tražene presude deset tisuća američkih dolara (10,000.00 američkih dolara) ili više, pravo na raspravu bit će određeno Arbitražnim pravilima. Svako ročište održat će se na mjestu unutar 100 milja od vašeg prebivališta, osim ako ne živite izvan Sjedinjenih Država i osim ako se strane drugačije ne dogovore. Ako živite izvan SAD-a, arbitar će stranama dati razumnu obavijest o datumu, vremenu i mjestu svih usmenih rasprava. Svaka presuda o odluci koju donese arbitar može se unijeti u bilo koji nadležni sud. Ako vam arbitar dodijeli nagradu koja je veća od zadnje ponude za nagodbu koju vam je Društvo dalo prije pokretanja arbitraže, Društvo će vam isplatiti veći iznos od nagrade ili 2,500.00 USD. Svaka stranka snosi svoje troškove i isplate proizašle iz arbitraže i plaća jednaki dio naknada i troškova Pružatelja ADR-a.

Dodatna pravila za arbitražu koja se ne pojavljuje. Ako se izabere arbitraža koja se ne pojavljuje, arbitraža će se provesti telefonom, putem interneta i / ili samo na temelju pismenih podnesaka; konkretan način bira stranka koja pokreće arbitražu. Arbitraža neće uključivati ​​bilo kakav osobni nastup stranaka ili svjedoka, osim ako se stranke drugačije ne dogovore.

Vremenska ograničenja. Ako vi ili Tvrtka provodite arbitražu, arbitražna se radnja mora pokrenuti i / ili zahtijevati u roku zastare i u bilo kojem roku koji je propisan AAA pravilima za odgovarajuću tužbu.

Nadležnost arbitra. Ako se pokrene arbitraža, arbitar će odlučiti o pravima i obvezama vas i tvrtke, a spor se neće konsolidirati s bilo kojim drugim stvarima niti pridružiti drugim slučajevima ili strankama. Arbitar je ovlašten davati prijedloge dispozitivne u cijelosti ili u dijelu bilo kojeg zahtjeva. Arbitar će biti ovlašten dodijeliti novčanu štetu i odobriti bilo koji nemonetarni pravni lijek ili olakšicu dostupnu pojedincu prema važećem zakonu, pravilima AAA i uvjetima. Arbitar će izdati pisanu odluku i izjavu o odluci u kojoj će opisati bitne nalaze i zaključke na kojima se temelji presuda. Arbitar ima isto ovlaštenje da dodijeli olakšice na pojedinačnoj osnovi koje bi imao sudac suda. Odluka arbitra je konačna i obvezujuća za vas i tvrtku.

Odricanje od suđenja porote. STRANE SE OVIM ODRZAVAJU USTAVNIH I STATUTARNIH PRAVA DA SE IDU NA SUD I DA IMAJU SUĐENJE PRED SUDIJOM ILI SUDNICOM, umjesto da odluče da će se svi zahtjevi i sporovi rješavati arbitražom prema ovom Sporazumu o arbitraži. Arbitražni postupci obično su ograničeniji, učinkovitiji i jeftiniji od pravila koja se primjenjuju na sudu i podliježu vrlo ograničenom pregledu od strane suda. U slučaju da dođe do bilo kakvih parnica između vas i tvrtke na bilo kojem državnom ili saveznom sudu u parnici radi ukidanja ili provedbe arbitražne presude ili na neki drugi način, VI I TVRTKA ODRŽAVATE SVA PRAVA NA PORUDŽBENOM SUĐENJU, umjesto da odlučite da se spor riješi od strane suca.

Odricanje od klase ili objedinjenih radnji. Svi zahtjevi i sporovi u okviru ovog arbitražnog sporazuma moraju se arbitrirati ili parničiti na pojedinačnoj osnovi, a ne na klasnoj osnovi, a zahtjevi više od jednog kupca ili korisnika ne mogu se arbitrirati ili parničiti zajedno ili konsolidirati s bilo kojim drugim kupcem ili korisnik.

Povjerljivost. Svi aspekti arbitražnog postupka bit će strogo povjerljivi. Stranke su suglasne čuvati povjerljivost, ako zakonom nije drukčije određeno. Ovaj stavak neće spriječiti stranku da podnese sudu bilo kakve informacije potrebne za provedbu ovog Sporazuma, za izvršenje arbitražne presude ili za traženje pravnog ili pravnog lijeka.

Ništavost. Ako sud ili nadležni sud utvrdi da je bilo koji dio ili dijelovi ovog arbitražnog sporazuma prema zakonu nevaljani ili neprovedivi, tada takvi posebni dijelovi ili dijelovi neće imati snagu i učinak, razdvojit će se, a ostatak sporazuma nastaviti u punoj snazi.

Pravo na odricanje. Stranka protiv koje se podnosi zahtjev može se odreći bilo kojeg ili svih prava i ograničenja utvrđenih ovim Ugovorom o arbitraži. Takvo odricanje neće se odreći niti utjecati na bilo koji drugi dio ovog Arbitražnog sporazuma.

Opstanak sporazuma. Ovaj ugovor o arbitraži preživjet će prekid vašeg odnosa s tvrtkom.

Sud za male zahtjeve. Unatoč navedenom, vi ili tvrtka možete pokrenuti pojedinačnu tužbu na sudu za male sporove.

Nužno pravično olakšanje. U svakom slučaju gore navedeno, bilo koja stranka može tražiti hitno pravedno olakšanje pred državnim ili saveznim sudom kako bi zadržala status quo do arbitraže. Zahtjev za privremenim mjerama neće se smatrati odricanjem od bilo kojih drugih prava ili obveza prema ovom Ugovoru o arbitraži.

Zahtjevi koji nisu predmet arbitraže. Bez obzira na gore navedeno, tvrdnje o kleveti, kršenju Zakona o računalnim prijevarama i zlouporabi, te kršenju ili neovlaštenom prisvajanju patenta, autorskih prava, žiga ili poslovnih tajni druge strane neće biti predmet ovog Ugovora o arbitraži. U svim okolnostima u kojima prethodni sporazum o arbitraži dopušta strankama da vode parnicu na sudu, stranke se ovime suglasne da će se u takve svrhe podvrgnuti osobnoj nadležnosti sudova koji se nalaze u državi Louisiana.

Web stranica može podlijegati američkim zakonima o kontroli izvoza, a može podlijegati propisima o izvozu ili uvozu u drugim zemljama. Slažete se da nećete izvoziti, ponovno izvoziti ili prenositi, izravno ili neizravno, bilo koji američki tehnički podatak stečen od tvrtke ili bilo koji proizvod koji koristi takve podatke, kršeći izvozne zakone i propise Sjedinjenih Država.

Ako ste stanovnik Kalifornije, možete prijaviti pritužbe Jedinici za pomoć pri žalbama Odjela za potrošačke proizvode Kalifornijskog odjela za pitanja potrošača tako što ćete ih pisanim putem kontaktirati na 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Elektroničke komunikacije. Komunikacija između vas i tvrtke koristi se elektroničkim sredstvima, bilo da koristite web stranicu ili nam šaljete e-poštu, bilo da tvrtka objavljuje obavijesti na web mjestu ili komunicira s vama putem e-pošte. U ugovorne svrhe (a) pristajete na primanje komunikacija od tvrtke u elektroničkom obliku; i (b) složiti se da svi uvjeti, ugovori, obavijesti, otkrivanja i druge komunikacije koje vam tvrtka pruža elektroničkim putem ispunjavaju sve zakonske obveze koje bi takve komunikacije zadovoljile da su u papirnatom obliku.

Cjelokupni uvjeti. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i nas u vezi s korištenjem Stranice. Naš propust da iskoristimo ili provedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uvjeta neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. Naslovi odjeljaka u ovim Uvjetima služe samo radi praktičnosti i nemaju pravni ili ugovorni učinak. Riječ "uključujući" znači "uključujući bez ograničenja". Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra nevažećom ili neprovedivom, ostale odredbe ovih Uvjeta neće biti narušene, a nevažeća ili neprovediva odredba će se smatrati izmijenjenom tako da je valjana i provediva u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Vaš odnos s tvrtkom je odnos neovisnog ugovaratelja i nijedna strana nije agent ili partner druge strane. Ovi Uvjeti, te vaša prava i obveze ovdje, ne smiju se dodijeliti, podugovarati, delegirati ili na drugi način prenijeti bez prethodnog pismenog pristanka Tvrtke, a svaki pokušaj ustupanja, podugovaranja, delegiranja ili prijenosa kojim se krši prethodno navedeno bit će ništavan i poništiti. Tvrtka može slobodno ustupiti ove Uvjete. Odredbe i uvjeti navedeni u ovim Uvjetima bit će obvezujući za primatelje.

Podaci o zaštitnim znakovima. Svi zaštitni znakovi, logotipi i uslužni znakovi prikazani na Stranici naše su vlasništvo ili vlasništvo drugih trećih strana. Nije vam dopušteno koristiti ove Oznake bez našeg prethodnog pismenog pristanka ili pristanka treće strane koja može posjedovati Oznake.

Kontakt

Za sva pitanja u vezi s ovom politikom, obratite se legal@exospecial.com u bilo koje vrijeme.